Dokumenty potwierdzające do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej Drukuj
Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:
 • Legitymacja ubezpieczeniowa z aktualna datą i pieczątką pracodawcy /ważność 3 miesiące/
 • Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego  oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowana przez KRUS,
Dla emerytów i rencistów:
 • legitymacja emeryta lub rencisty,
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS,
 • aktualny odcinek emerytury lub renty (może być też  wyciąg bankowy ale ze wskazaniem w tytule przelewu kwoty potrąconej składki i kodu oddziału NFZ)
Dla osoby bezrobotnej:
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,
Dla członka rodziny ubezpieczonego:
 • legitymacja rodzinna z aktualna datą i pieczęcią zakładu pracy,
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu,
Dla uczniów i studentów:
 • Dokumenty jak dla innych członków rodziny, a także aktualna legitymacja uczniowska lub studencka
 • Prawo do korzystania  z bezpłatnych świadczeń mają także osoby , za okazaniem:
 • Decyzji wójta gminy /burmistrza, prezydenta/
Osoby uprawnione  do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:
 • Poświadczenia wydanego przez NFZ
 • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego / EKUZ/  lub certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ wydany przez kraj członkowski UE lub EFTA.
Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej może być powodem odmowy udzielenia świadczenia albo przyczyną obciążenia pacjenta kosztami leczenia. Od tej reguły jest jednak bardzo ważny wyjątek: w stanie nagłym pomoc musi być udzielona, a dokument potwierdzający ubezpieczenie może zostać przedstawiony:
 1. jeśli pacjent przebywa w szpitalu, to nie później niż w 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia
 2. w ciągu 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.
Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.

Poprawiony: czwartek, 25 listopada 2010 07:21
 

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje