Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Drukuj

Oddziałem kieruje lek. Dorota Kulesza - specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra

KONTAKT: (44) 306 16 03

 

Zakres działania:

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej powstał w październiku 2015 r. a swoją działalność rozpoczął od 1 listopada 2015 roku. Świadczy usługi medyczne w zakresie rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych wykonywanych dla pacjentów dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi, którzy wymagają kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego. Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń zawartych w katalogu JGP.

Cel działalności oddziału:

Celem Oddziału jest usprawnianie osób ze schorzeniami neurologicznymi (ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego). Prowadzona rehabilitacja w warunkach stacjonarnych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej umożliwia :

 • szybsze przywrócenie sprawności ruchowej hospitalizowanym pacjentom
  i przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w  życiu rodzinnym, społecznym oraz zawodowym,
 • kontynuacja procesu leczenia i rehabilitacji chorób neurologicznych rozpoczętych
  w oddziałach szpitalnych,
 • zahamowanie lub eliminacja postępu choroby, poprzez aktywne ćwiczenia i działania w zakresie psychologicznym, logopedycznym oraz terapii zajęciowej,
 • przygotowanie pacjentów z chorobami neurologicznymi do dalszej rehabilitacji
  w warunkach ambulatoryjnych – ośrodku dziennym.

Realizowane procedury medyczne obejmują :

 • całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,
 • kinezyterapię,   
 • fizykoterapię i inne zabiegi fizjoterapeutyczne,
 • zajęcia w pracowniach: logopedów, psychologów i terapii zajęciowej.

 

Informacje o Oddziale:

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku zlokalizowany jest w salach po byłej pralni i kuchni, które zostały wyremontowane dzięki władzom powiatu poprzedniej kadencji. Oddział liczy 5 sal chorych (3 sale 4-osobowe, 2 sale 2-osobowe ), w których znajduje się 16 łóżek z pełnym węzłem sanitarnym.

Kadra medyczna:

Kadrę Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej stanowi 1 lekarz specjalista chorób wewnętrznych, 1 lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, 3 fizjoterapeutów, 1 terapeuta zajęciowy, 2 logopedów, 11 pielęgniarek i 1 psycholog.

Sprzęt medyczny:

Oddział w pełni wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ. Posiada min.: aparat do elektroterapii, stół do pionizacji pacjentów, zestaw do magnetoterapii, zestaw do ultradźwięków, pełne wyposażenie sali do kinezyterapii, UGUL z wyposażeniem , rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, stół rehabilitacyjny, materace gimnastyczne, lampa Solux, zestaw do biostymulacji laserowej, cykloergometr, tor do nauki chodu.

Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłaszając się do szpitala należy posiadać:

 • aktualne skierowanie wystawione przez lekarza oddziału neurologicznego, neurochirurgicznego, urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego, anestezjologii
  i intensywnej terapii, chorób zakaźnych lub lekarza poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgicznej lub urazowo – ortopedycznej,
 • Wypełniony wniosek o przyjęcie do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
 • kserokopii dokumentacji medycznej w zakresie schorzeń z którymi pacjent kierowany jest do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej,
 • listę aktualnie przyjmowanych leków z gramaturą i dawkowaniem, w przypadku leczenia przeciwbakteryjnego – informacji od kiedy i z jakiego powodu przyjmowane są leki,
 • dokument z numerem PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
 • w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie e - WUŚ (aktualna legitymacja ubezpieczeniowa lub druk RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, legitymacja rencisty lub emeryta, zaświadczenie z Urzędu Pracy).

Ostateczną decyzję o przyjęciu na oddział rehabilitacji neurologicznej podejmuje kierownik oddziału. Przyjmowany do oddziału pacjent powinien być wydolny krążeniowo, oddechowo, pozostawać w logicznym kontakcie słownym (wyjątek: afazja), rozumieć wypowiadane polecenia, nie posiadać zmian skórnych typu: odleżyny, owrzodzenia.

Pacjent zakwalifikowany do przyjęcia na oddział powinien zabrać dodatkowo ze sobą:

 • przybory toaletowe,
 • wygodne ubranie typu dres,
 • obuwie z przeznaczeniem do wykonywania ćwiczeń,
 • duży ręcznik i dodatkowo małą poduszeczkę.
Poprawiony: wtorek, 10 listopada 2015 09:50
 

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje